Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní vyhlášky 

Název vyhlášky Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Těšovice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu - č.1/2022

1.1.2023

Obecně závazná vyhláška obce Těšovice č. 2/2021 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Těšovice 

1.1.2022

 

Obecně závazná vyhláška obce Těšovice č. 1/2021 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o požární ochraně

25.6.2021

Obecně závazná vyhláška obce Těšovice č. 5/2020 o místním poplatku ze psů

1.1.2021
Obecně závazná vyhláška obce Těšovice č. 4/2020 o místním poplatku ze vstupného 17.3.2020
Obecně závazná vyhláška obce Těšovice č. 3/2020 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství 17.3.2020
Obecně závazná vyhláška obce Těšovice č. 3/2020 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství - příloha 17.3.2020
Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí   
Obecně závazná vyhláška č. 5-1/2013 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2013 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí   
Obecně závazná vyhláška obce Těšovice č.4/2007 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Těšovice   

Jednací řád 

 

Místní vyhlášky - staré

Název vyhlášky zrušena
Obecně závazná vyhláška obce Těšovice č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 1.1.2023
Obecně závazná vyhláška obce Těšovice č. 2/2020 o místním poplatku ze psů 1.1.2021
Obecně závazná vyhláška obce Těšovice č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška obce Těšovice č. 1/2019 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  17.3.2020
Obecně závazná vyhláška obce Těšovice č. 1/2017   1.3.2019
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf   1.3.2019
Obecně závazná vyhláška obce Těšovice č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Těšovice 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích 

 17.3.2020

PŘÍLOHA č.1 - veřejná prostranství k obecně závazné vyhlášce č. 1-2013   17.3.2020
Dodatky a vysvětlivky k obecně závazné vyhlášce obce Těšovice č. 6/2013