Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Těšovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Těšovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.
Obec byla zřízena dne 1. 1. 1992 ze zákona č. 367/1990 sb., o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce,

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu,

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající,

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem,
   vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými
vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony
v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády
a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura a kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Těšovice
  Těšovice 21
  356 01 Sokolov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Těšovice
  Těšovice 21
  356 01 Sokolov

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefony: +420 722 939 705, +420 702 161 451

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.obectesovice.cz
 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Těšovice
  Těšovice 21
  356 01 Sokolov

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk.
 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Datová schránka

  u5iamks

   

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 13226391/0100

6. IČ

00670715

7. DIČ

Obec není plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace:

Další informace:

Návody pro řešení životních situací - Portál GOV